ANBI

Het COC Twente-Achterhoek is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft geen personeel in dienst.

RSIN: 809046362
KvK-nummer: 08090773

Onder deze link vind je het jaarverslag van het afgelopen kalenderjaar, het huidige jaarplan en de balans en staat van baten en lasten van de afgelopen twee jaren met toelichting.

Informatie over het bestuur is op deze pagina te vinden.