Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

De vereniging kent een aantal werkgroepen van vrijwilligers, die zich specifiek richten op een deel van de taken van de vereniging en worden geleid door een coördinator.

Zo zijn er momenteel werkgroepen voor Voorlichting, Jongeren en Onderwijs, Ondersteuning en PR&Communicatie.

De coördinatoren van de werkgroepen werken nauw samen met de bestuursleden van de vereniging.

Hier volgt een actueel overzicht van het bestuur en coördinatoren:

Voorzitter Daphne Waanders daphne.waanders@coctwenteachterhoek.nl
Secretaris Thymen Bergman thymen.bergman@coctwenteachterhoek.nl
Algemeen bestuurslid Chris Rougoor chris.rougoor@coctwenteachterhoek.nl
Coördinator Jong&Out Jasper Klein jasper.klein@coctwenteachterhoek.nl
Chris Rougoor chris.rougoor@coctwenteachterhoek.nl
Coördinator Onderwijs en Voorlichting Sofie Bartman sofie.bartman@coctwenteachterhoek.nl
Maike Penterman maike.penterman@coctwenteachterhoek.nl
Coördinator PR & communicatie Jasper Klein jasper.klein@coctwenteachterhoek.nl

ONZE CONTACTGEGEVENS

COC Twente-Achterhoek
Postbus 444
7500 AK Enschede
info@coctwenteachterhoek.nl

Code Goed gedrag

Bij COC Nederland en de bij de federatie aangesloten COC-verenigingen en Expreszo geldt één federatiebrede Code Goed Gedrag. Onderdeel daarvan zijn omgangsregels, waarmee we goed gedrag bevorderen en iedereen een veilige plek willen bieden. Om ongewenst gedrag serieus uit te bannen is er een onafhankelijke klachtencommissie die werkt voor de gehele federatie. Verder biedt het COC iedereen met vragen over ongewenst gedrag binnen de organisatie de gelegenheid daarover te spreken met één van onze vertrouwenspersonen. Meer informatie