Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

De vereniging kent een aantal werkgroepen van vrijwilligers, die zich specifiek richten op een deel van de taken van de vereniging en worden geleid door een coördinator.

Zo zijn er momenteel werkgroepen voor Voorlichting, Jongeren en Onderwijs, Ondersteuning en PR&Communicatie.

De coördinatoren van de werkgroepen werken nauw samen met de bestuursleden van de vereniging.

Hier volgt een actueel overzicht van het bestuur en coördinatoren:

Voorzitter/ Coördinator ondersteuning Freerk Jager  freerk.jager@coctwenteachterhoek.nl
Penningmeester Edwin Oude Wesselink penningmeester@coctwenteachterhoek.nl
Algemeen bestuurslid / Coördinator PR & communicatie Jan van Lijf jan.vanlijf@coctwenteachterhoek.nl
Coördinator Onderwijs Mark Melenhorst mark.melenhorst@coctwenteachterhoek.nl
Coördinator Onderwijs Edwin Beskers voorlichting@coctwenteachterhoek.nl
Coördinator Voorlichting Anke Hofste anke.hofste@coctwenteachterhoek.nl
Secretaris Vacature
Algemeen bestuurslid Vacature

ONZE CONTACTGEGEVENS

COC Twente-Achterhoek
Postbus 444
7500 AK Enschede
info@coctwenteachterhoek.nl