Rainbow Meet-Up

Als je lhbt+ bent of als je daarover twijfelt, denk je misschien dat jij de enige bent. Zeker als je uit een cultuur komt waarin homoseksualiteit e.d. moeilijker liggen. Het kan helpen om andere mensen te leren kennen, die zich net zo voelen.

Je bent niet alleen! We nodigen je daarom uit voor onze Rainbow Meet-Up in Enschede.

Lhbt+’ers met een niet-Westerse achtergrond (bijv. uit het Midden-Oosten, Afghanistan of Afrika). Maar ook als je Nederlander bent en bijvoorbeeld een Turkse, Marokkaanse, Syrische of Antilliaanse achtergrond hebt, ben je van harte welkom.

Nadere info: freerk.jager@coctwenteachterhoek.nl