Dit nieuwe akkoord moet zorgen voor een provinciaal LHBTI-beleid

Er is al vaker over gesproken in de Provinciale Staten: het zogenoemde regenboogstembusakkoord. Een document op initiatief van D66, dat als inspiratie gebruikt kan worden om een provinciaal LHBTI-beleid te vormen. Dat akkoord heeft vanavond in de Statenvergadering een meerderheid van de stemmen gekregen.

Sinds 2017 is Overijssel een regenboogprovincie. Dat betekent dat de provincie op bepaalde dagen in het jaar, zoals op Coming Out Day, de regenboogvlag uithangt. Per jaar stelt de provincie 100.000 euro aan subsidie beschikbaar voor evenementen die de acceptatie van LHBTI vergroten, zoals de Zwolle Pride van afgelopen augustus.

Naast de subsidieregeling wordt er door dit regenboogstembusakkoord meer verwacht van het provinciale bestuur, zoals het in gesprek gegaan met verschillende organisaties. Zo heeft de provincie gesprekken met de COC’s in Overijssel.

Effectievere voorlichting

Zo wordt er gekeken naar hoe er meer voorlichting gegeven kan worden op scholen. En dat is hard nodig, vindt Mark Melenhorst van COC Twente-Achterhoek. “Het is tijd voor actie. Drie jaar geleden konden we nog ongeveer 250 voorlichtingslessen per jaar geven, dat is teruggelopen naar zo’n ongeveer 90 lessen per jaar.”

De afname van het aantal lessen komt omdat er te weinig vrijwilligers zijn die voorlichting willen geven. Om de voorlichtingslessen effect te laten hebben, vindt Melenhorst dat er beroepskrachten nodig zijn en dat er een grote campagne opgezet moet worden waarbij de Overijsselse COC’s gaan samenwerken.

Veiligheidsregio’s

Als het van de Statenlid Hans Nooter van de PvdA ligt mag het huidige LHBTI-beleid nog eens stukje verder gaan. Zo wil hij graag dat COC’s ook aanwezig mogen zijn bij de veiligheidsregio’s. “Omdat COC’s informatie kunnen hebben over veiligheid van LHBTI die niet in statistieken is terug te vinden.”

Gedeputeerde De Witte geeft aan dat het bevorderen van LHBTI-acceptatie niet alleen een taak is van de provincie, maar ook van gemeenten, sportclubs, verzorgingstehuizen en het bedrijfsleven.

Geen steun
Het initiatiefvoorstel krijgt geen steun van de SGP en de PVV. De SGP steunt het niet omdat zij vindt dat voorlichting over dit onderwerp geen taak is van de overheid. De PVV benadrukt dat het uithangen van regenboogvlag en het organiseren van LHBTI-evenementen meer leidt tot exclusiviteit dan inclusiviteit.”

Hoe meer nadruk we leggen op LHBTI, hoe meer we weghalen dat het normale mensen zijn”, zegt Pool van de PVV. Daarnaast geeft de PVV aan het initiatiefvoorstel niet te steunen, omdat het vindt dat de 100.000 euro aan subsidie beter besteed is aan de politie om de veiligheid van LHBTI verhogen, dan naar bijvoorbeeld evenementen. “Dit zijn elitefeestjes”, aldus Pool.