Jong&Out

Ook anno nu geldt in onze samenleving de heteronorm en wordt ervan uitgegaan dat iedereen duidelijk man of vrouw is. De gendernormatieve stempel wordt vaak al bij de geboorte gebruikt met de keus voor blauw of roze. De heteronorm wordt er vanaf de basisschool bovenop gelegd.

Lhbt+ jongeren staan voor de uitdaging zich aan deze starre normen te ontworstelen. Daarbij wil het COC graag een steunpunt zijn. We bieden deze jongeren onder meer de mogelijkheid elkaar te ontmoeten tijdens de Jong&Out bijeenkomsten (t/m 18 jaar) in Enschede.
Om de acceptatie op scholen te bevorderen worden er voorlichtingen voor leerlingen gegeven, maar worden ook docenten ondersteund in hun belangrijke bijdrage aan een veilig klimaat op scholen.
Het accent ligt nu op middelbare scholen, maar zou ook graag aandacht voor diversiteit zien in het basisonderwijs, bij beroepsopleidingen en in het wetenschappelijk onderwijs.
Het COC bevordert de oprichting van GSA’s. In deze Gender and Sexuality Alliances werken leerlingen met allerlei seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en genderexpressies samen aan een veilige school voor álle leerlingen.
Voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze website: www.cocindeklas.nl.