Ondersteuning

Het COC Twente-Achterhoek biedt lhbt+’ers op diverse manieren ondersteuning:

  • bevorderen van de sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit door bewustwording, deskundigheidsbevordering e.d.
  • bieden van luisterend oor voor individuele hulpvragen
  • organiseren van ontmoetingsgroepen voor diverse subgroepen van lhbt+-ers