Voor professionals

“Aandacht voor lhbt+’ers: is dat nu nog wel nodig? In Nederland kunnen ze toch gewoon zichzelf zijn.”

Door op deze manier naar cliënten, die lhbt+ zijn te kijken, lopen hulpverleners de kans om worstelingen van cliënten te missen en hier dus ook niet op te kunnen inspelen.

Afwijzing, discriminatie, veroordeling en geweld komen helaas nog altijd voor in alle leeftijds- en bevolkingsgroepen. Ook zijn er veel lhbt+’ers, die moeite hebben met het herkennen en aanvaarden van hun eigen geaardheid of genderidentiteit.

Citaten van ervaringsdeskundigen:

“Ik heb meer dan de helft van mijn leven verknald aan aanpassen. Die tijd is over, de schaamte ben ik voorbij. Iedereen mag weten hoe ik ben. Ik zal het niet van de daken schreeuwen, maar ga er zeker niet om liegen” – Margreet van Herbergen (72 jaar)

“Bij de begeleiding ben ik niet uit de kast gekomen. Ze weten het wel maar ik heb het er niet over” – Lindsey (26 jaar, via www.zonderstempel.nl)

COC Twente-Achterhoek geeft trainingen aan professionals in diverse branches.

Deze zijn gericht op het vergroten van hun kennis van seksuele en genderdiversiteit en de sensitiviteit voor problemen van cliënten uit de lhbt+ groep. Daarnaast wordt gestreefd naar het terugdringen van handelingsverlegenheid bij de profs.

Aandacht voor lhbt+’ers: is dat nu nog wel nodig? In Nederland kunnen ze toch gewoon zichzelf zijn

Cijfers

Lhbt+ers worden dus niet door iedereen geaccepteerd. Zo staat ongeveer 16% van de 70-plussers negatief tegenover homo- en biseksualiteit. Daarbij heeft 54% van de transgenders in het voorgaande jaar een belediging of incident meegemaakt.

Kwetsbare groepen

Uit angst hiervoor verstoppen veel lhbt+ers hun ware aard met alle gevolgen van dien. Bij dit laatste kan er gedacht worden aan minder geluksgevoel, eenzaamheid, problemen met zelfacceptatie, minderheidsstress en psychische problemen, zoals depressie en suïcidaliteit. Sommige leden van de lhbt+ bevolking zijn extra kwetsbaar. Dit zijn in het algemeen jongeren, ouderen (in afhankelijke situaties, zoals binnen de zorg), transgenders en mensen met een lichamelijke of mentale beperking.

Hulp

Het COC helpt lhbt+ers en biedt:

  • Voorlichting, training en workshops voor professionals en vrijwilligers.
  • Advies voor beleidsmakers binnen overheid en semi-overheid, onderwijs, zorg en welzijn.
  • Ontmoetingscafé’s voor jongeren (Jong&out, Mercurycafé, ookZOsoos en Transgendercafé).
  • Een luisterend oor voor lhbt+ers en mensen in hun directe omgeving.

    * Bij het gebruik van de formulier gaat u akkoord met onze privacy verklaring.