ANBI

Het COC Twente-Achterhoek is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft geen personeel in dienst. Alle vrijwilligers van COC Twente-Achterhoek, inclusief de bestuursleden, zijn onbezoldigd. Wel kunnen vrijwilligers de door hen voor de vereniging gemaakte kosten op declaratiebasis vergoed krijgen.

COC Twente en de Achterhoek is een onderdeel van de landelijke belangenorganisatie COC en zetten ons in om homoseksualiteit en genderidentiteit bespreekbaar te maken. Ons doel is om bij te dragen aan de emancipatie van lhbt+ (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender) personen in Twente en de Achterhoek. Hierbij werken we samen met diverse organisaties in de regio.

Jaarlijks stellen wij een jaarverslag op over het voorgaande jaar. Daarin blikken wij terug op de activiteiten in het afgelopen jaar en verantwoorden wij de financiële administratie. Dit jaarverslag vindt u hier (link naar bestand met jaarverslag 2020 opnemen). Daarnaast maken wij ook een plan voor het komende jaar. Dat jaarplan vindt u hier.

Gegevens over het bestuur en de namen van de bestuurders is te vinden op de pagina bestuur

Contactgegevens:

COC Twente-Achterhoek
Postbus 444
7500 AK Enschede

Het RSIN van COC Twente-Achterhoek is 809046362