Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

De vereniging kent een aantal werkgroepen van vrijwilligers, die zich specifiek richten op een deel van de taken van de vereniging en worden geleid door een coördinator.

Zo zijn er momenteel werkgroepen voor Voorlichting, Jongeren en Onderwijs, Ondersteuning en PR&Communicatie.

De coördinatoren van de werkgroepen werken nauw samen met de bestuursleden van de vereniging.

Hier volgt een actueel overzicht van het bestuur en coördinatoren:

Voorzitter/ Coördinator ondersteuning Freerk Jager freerk.jager@coctwenteachterhoek.nl
Penningmeester Robert Tjoonk penningmeester@coctwenteachterhoek.nl
Secretaris Nathalie Slot nathalie.slot@coctwenteachterhoek.nl
Coördinator Jong&Out Patrick Nijhof patrick.nijhof@coctwenteachterhoek.nl
Coördinator Vrijwilligers Astrid van IJzendoorn astrid.van.ijzendoorn@coctwenteachterhoek.nl
Coördinator PR & communicatie Jasper Klein jasper.klein@coctwenteachterhoek.nl
Coördinator Onderwijs en Voorlichting Mark Melenhorst mark.melenhorst@coctwenteachterhoek.nl
Coördinator Onderwijs en Voorlichting Maike Penterman maike.penterman@coctwenteachterhoek.nl
Coördinator Ondersteuning Freerk Jager freerk.jager@coctwenteachterhoek.nl

ONZE CONTACTGEGEVENS

COC Twente-Achterhoek
Postbus 444
7500 AK Enschede
info@coctwenteachterhoek.nl

Code Goed gedrag

Bij COC Nederland en de bij de federatie aangesloten COC-verenigingen en Expreszo geldt één federatiebrede Code Goed Gedrag. Onderdeel daarvan zijn omgangsregels, waarmee we goed gedrag bevorderen en iedereen een veilige plek willen bieden. Om ongewenst gedrag serieus uit te bannen is er een onafhankelijke klachtencommissie die werkt voor de gehele federatie. Verder biedt het COC iedereen met vragen over ongewenst gedrag binnen de organisatie de gelegenheid daarover te spreken met één van onze vertrouwenspersonen. Meer informatie