Word vrijwilliger

Over de vereniging

Het COC Twente-Achterhoek is de regionale organisatie voor lesbo’s, homo’s, biseksuelen, transgenders, interseksuelen, queers, aseksuelen e.a. (lhbt+). Meer dan 40 vrijwilligers werken vol enthousiasme aan een maatschappij, waarin lhbt+’ers zichzelf kunnen zijn. Onze vrijwilligers geven gastlessen op middelbare scholen en het mbo en verzorgen trainingen voor professionals in de zorg, het onderwijs, bij gemeentes en diverse maatschappelijke organisaties. Daarnaast organiseren de vrijwilligers ontmoetingscafés voor kwetsbare groepen in de lhbt+gemeenschap (tieners, transgenders, lhbt+’ers met een beperking, senioren en met een niet Westerse achtergrond) en wordt een luisterend oor geboden aan individuele ‘hulpvragers’.

Organisatiestructuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene bestuursleden. Daarnaast zijn er de volgende werkgroepen, die onder leiding staan van een coördinator: voorlichting, jongeren en onderwijs (~30 vrijwilligers), ondersteuning (~8 vrijwilligers) en een werkgroep PR&Communicatie (~7 vrijwilligers).

Het COC Twente-Achterhoek is onderdeel van een federatie van autonome lidverenigingen, die verspreid zijn over heel Nederland.

Nationaal en internationaal werk voor de doelgroep wordt door het landelijke bestuur en beroepskrachten van het federatiekantoor COC Nederland gedaan.

Vacatures

Secretaris

Over de functie:

Het bestuurslid:

 • voert het secretariaat van het bestuur en de vereniging. Daarbij gaat het bv. om het opstellen van de agenda van een vergadering, notuleren, het verzorgen van interne en externe correspondentie, het opstellen van een jaarverslag e.d..
 • is een echte ‘spin in het web’ en kan in overleg ook andere bestuurstaken uitvoeren, bv lobbywerk om lhbt+’ers op de agenda te zetten van de 21 gemeentes en politiek in ons werkgebied Twente en Achterhoek

Over jou:

• Je maakt je graag samen met andere vrijwilligers sterk voor de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit.
• Je bent goed in schriftelijke communicatie en planning

Neem contact op
* Bij het gebruik van de formulier gaat u akkoord met onze privacy verklaring.

Algemeen bestuurslid

Over de functie:

Het bestuurslid:

 • Vervult in afstemming met de overige bestuursleden algemene taken om de doelstellingen van de vereniging te bereiken.
 • Neemt zo nodig taken van voorzitter, penningmeester of secretaris over.

Over jou

 • Je graag medeverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het bestuur ten behoeve van de vereniging.
 • Je bent actief betrokken bij de sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit.
 • Je hebt goede communicatieve en sociale eigenschappen.
 • Je krijgt energie van organiseren en samenwerken met de  andere vrijwilligers.
 • Je bent zowel een doener als een denker.

Neem contact op
* Bij het gebruik van de formulier gaat u akkoord met onze privacy verklaring.

Coördinator PR & Communicatie

Over de functie

De Coördinator PR & Communicatie:

 • Draagt zorg voor een goede presentatie van de vereniging, zowel online (via sociale media) als offline.
 • Ideeën ontwikkelen om het COC op de langere termijn meer bekend te maken onder onze doelgroepen.
 • Onderhoudt contacten met diverse media, waaronder regionale pers.

Over jou

 • Je maakt je graag samen met andere vrijwilligers sterk voor de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit.
 • Je krijgt energie van organiseren en samenwerken.
 • Je bent zowel een doener als een denker

Neem contact op
* Bij het gebruik van de formulier gaat u akkoord met onze privacy verklaring.

Coördinator Vrijwilligers

Over de functie

De coördinator vrijwilligers:

 • Verzorgt de werving van vrijwilligers en selecteert samen met de
  coördinatoren kandidaten.
 • Organiseert vrijwilligers-activiteiten ten behoeve van de binding met de vereniging (o.a. gezelligheidsactiviteiten).

Over jou

 • Je maakt je graag samen met andere vrijwilligers sterk voor de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit.
 • Je bent goed in begeleiden, coachen en organiseren.
 • Je krijgt energie van organiseren en samenwerken.

Neem contact op
* Bij het gebruik van de formulier gaat u akkoord met onze privacy verklaring.

Voorlichter

Over de functie

De voorlichter:

 • Verzorgt interactieve op (vooral) middelbare scholen en in het mbo gastlessen over seksuele en genderdiversiteit.
 • Deze lessen bestaan uit het eigen coming-outverhaal aangevuld met diverse interactieve werkvormen
 • Meer informatie op deze pagina: http://www.cocindeklas.nl/ik-wil-helpen/ik-wil-voorlichter-worden.
 • Verricht in overleg andere taken gericht op jongeren.

Over jou

 • Je maakt je graag sterk voor de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit met name onder jongeren.
 • Je vindt het leuk om voor de klas te staan en een discussie met leerlingen te begeleiden.
 • Je hebt er geen moeite mee om over persoonlijke dingen als je eigen coming-out te praten.

Neem contact op
* Bij het gebruik van de formulier gaat u akkoord met onze privacy verklaring.