Partners

COC Nederland komt al sinds 1946 op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s). Wij zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en in het buitenland. COC beschikt als één van de weinige LHBTI-organisaties ter wereld over een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties. Voor meer informatie zie www.coc.nl

De gemeente Enschede is al jaren koploper in LHBTI beleid en is dan ook één van de Regenboogsteden van Nederland. Ook in de komende jaren wil de gemeente deze rol blijven vervullen. Gemeente Enschede werkt nauw samen met COC Twente-Achterhoek en is een belangrijke subsidieverstrekker. Kijk voor meer informatie op www.enschede.nl

De Gemeente Hengelo is één van de Regenboogsteden. Hengelo besteedt aandacht aan seksuele en genderdiversiteit in onderwijs, zorg en sport. Daarnaast doet Hengelo mee aan de jaarlijkse Coming-Out-Week.

Gemeente Almelo besteedt aandacht aan seksuele en genderdiversiteit via een samenwerking met het ROC en het COC. Binnen deze samenwerking is er met name aandacht voor jongeren met een niet-Westerse achtergrond, voor zowel acceptatie binnen deze culturen als om ondersteuning van lhbt+-jongeren. Kijk voor meer informatie op http://www.almelo.nl

Artikel 1 is de regionale antidiscriminatie organisatie. Ze zijn onder meer het meldpunt voor discriminatie-klachten. Ook houdt Artikel 1 Overijssel zich bezig met advisering, voorlichting, onderzoek en het opzetten van lokale netwerken. Artikel 1 is deelnemer van de LHBT-werkgroep van de gemeente Enschede en organisator van de Coming-Out Dag. Kijk voor meer informatie op http://www.art1.nl/

Roze in Blauw is een subonderdeel van de politie, specifiek gericht op discriminatie tegen LHBTI’ers. LHBTI`ers kunnen hier terecht om aangifte te doen. Daarnaast probeert de organisatie LHBTI bespreekbaar te maken in de eigen organisatie. Roze in Blauw is ook partner in de LHBTI werkgroep van gemeente Enschede. Kijk voor meer informatie op https://www.politie.nl/themas/roze-in-blauw.html

Alifa is een welzijnsorganisatie dat zich richt op de samenwerking en `naoberschap` onder Twentse inwoners. Ze werken ook veel aan de deskundigheidsbevordering van jongerenwerkers, ook op LHBTI gebied. Daarnaast is Alifa een partner in de LHBTI werkgroep van gemeente Enschede. Kijk voor meer informatie op http://www.alifa.nl

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst werkt om de inwoners van Twente gezond en geïnformeerd te houden. Op LHBTI-gebied verzorgen ze informatie over seksualiteit, prikacties bij homo-uitgaansgelegenheden en besteden ze aandacht aan seksuele diversiteit binnen hun lesmethodes. Kijk voor meer informatie op www.ggdtwente.nl

Café Stonewall is het LHBTI café van Enschede. De ruimte wordt ook gebruikt voor andere activiteiten zoals het maandelijkse Mercury Café (een café voor LHBTIers met een verstandelijke beperking en het Transgendercafé.

Roze 50+ is een belangenbehartiging voor LHBTI ouderen. Ze zetten zich in voor onder andere informatie voor professionals, online en offline hulpverlening. Daarnaast komen ze op voor bewoners die onheus bejegend of juist genegeerd wordt. Kijk voor meer informatie op roze50plus.nl

AOb Roze is de groep binnen de AOb die zich bezighoudt met seksuele diversiteit en onderwijs. Samen met AOb Roze organiseert het COC Twente-Achterhoek meerdere keren per jaar een Onderwijscafé, waarbij docenten en professionals uit het onderwijs op een informele manier ervaringen en tips kunnen uitwisselen over seksuele diversiteit op school.

Het ROC van Twente biedt onderwijs voor iedereen. Het ROC wil een school zijn waar iedereen zich prettig voelt, ongeacht je genderidentiteit en/of seksuele geaardheid. Binnen ROC van Twente is er een werkgroep ‘seksuele en genderdiversiteit’ die zowel studenten als medewerkers ondersteunt om seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar te maken en houden. Door de werkgroep worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder een Gender and Sexuality Alliance, voorlichting theatervoorstellingen en trainingen van docenten. Hiervoor werkt het ROC intensief samen met het COC. Voor meer informatie zie www.rocvantwente.nl.

Exaltio is een kakelverse vereniging voor en door LHBT-jongeren uit Enschede. We komen elke twee weken samen tijdens een laagdrempelige activiteit waar gezelligheid en netwerken de toverwoorden zijn. Van borrel tot filmavond; van daghap tot pubquiz, onze superleuke agenda heeft voor ieder wat wils! Kijk voor meer informatie en de agenda met activiteiten op de website van Exaltio, www.exaltio.nl

” Studeren bij Saxion betekent ook groeien als persoon. Zelfontplooiing, de ontwikkeling van een moreel kompas en interculturele ontmoetingen dragen bij aan de vorming van verantwoordelijke en bewuste studenten met zelfvertrouwen. Als alternatief voor een carrière in de dienstverband, stimuleert Saxion het ondernemerschap onder studenten. Velen starten naast hun studie al een bedrijf. Onze internationale oriëntatie trekt vele buitenlandse studenten, verruimt de horizon van Nederlandse studenten en geeft hen een solide basis voor een loopbaan waar ook ter wereld. ” Saxion