Privacy statement

Privacy Statement website COC Twente-Achterhoek

Voor alle websitebezoekers van www.coctwenteachterhoek.nl en www.cocindeklas.nl

gevestigd te Enschede, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

COC Twente-Achterhoek
Postbus 444
7500 AK  ENSCHEDE

e-mail: info@ coctwenteachterhoek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

COC Twente-Achterhoek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via deze website.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (alleen als je inlogt in onze software)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens via deze website.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op per email: info@coctwenteachterhoek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Als je persoonsgegevens gaat opslaan in onze software dan hanteren we een verwerkersovereenkomst waarmee je akkoord dient te gaan voor je aan de slag gaat. Hierin staat waar de software voor bedoeld is en welke gegevens er mee opgeslagen kunnen worden maar ook wat onze technische en organisatorische maatregelen zijn om privacy en security te waarborgen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van nieuwsbrieven of informatieve berichten
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

COC Twente-Achterhoek neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van COC Twente-Achterhoek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

COC Twente-Achterhoek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer iemand zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, bewaart COC Twente-Achterhoek de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast worden de persoonsgegevens bewaard voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening.

Bovengenoemde termijnen gelden tenzij COC Twente-Achterhoek op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

COC Twente-Achterhoek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. COC Twente-Achterhoek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

COC Twente-Achterhoek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. COC Twente-Achterhoek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies van derden

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, waaronder Google Analytics.

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 14 maanden
We hebben met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten
We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
We hebben de mogelijkheid tot ‘gegevens delen’ uitgezet
We maken geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door COC Twente-Achterhoek en gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coctwenteachterhoek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

COC Twente-Achterhoek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

COC Twente-Achterhoek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@coctwenteachterhoek.nl.

COC Twente-Achterhoek heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (www.koren.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]


Verwerkersovereenkomst

Als je gebruik wilt maken van onze software dan hanteren we een verwerkersovereenkomst waarin staat hoe we privacy en security in de software borgen en welke rechten en plichten je hebt als verwerkingsverantwoordelijke en wij als verwerker.

Aanpassingen in onze Privacy Statement

Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden op deze website.

COC Twente-Achterhoek adviseert je om deze pagina regelmatig te bezoeken om te zien of er aanpassingen zijn gemaakt.

 

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 13 mei 2018