queer

Suïcide-preventie

Aandacht voor suïcide-preventie lhbt’ers in ROC van TwenteMensendie lesbisch, homo-en biseksueelof transgender zijn, staan in vergelijking met anderen voor veel extra uitdagingen in het leven. Ze worden geconfronteerd met ‘anders zijn’ en niet zelden met conflicten binnen het gezin, pesten, uitsluiting en geweld. Dit maakt deze mensen kwetsbaar voor psychische problemen, zoals depressie en ook voor suïcidaliteit. Bijna de helft van lhb-volwassenen heeft ooit zelfmoordgedachten gehad; dat is 5x vaker dan in de algemene volwassen bevolking. Bij transgenders is dat zelfs 7 x vaker.

Om hier aandacht voor te vragen, heeft Chloë Arkenbout van 113 suïcidepreventie ervaringsdeskundigen uit Overijssel gevraagd hun verhaal te doen aan de hand van de vragen: Hoe is het om erachter te komen dat je biseksueel, gay,transgender of non-binair bent? En dacht je wel eens: voor mij hoeft het niet meer? De verhalen zijn opgenomen in een boekje en voorzien van foto’s van Marjolein Annegarn. Ze maakte levensgrote portretten van de geïnterviewden, die van 4 t/m 11 november 2021 worden geëxposeerd in de centrale hal van ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ in Hengelo. Deze is openbaar toegankelijk.

Het doel van de expositie en het bijbehorende boekje QUEER! is preventie van zelfdoding met een helderadvies: praat erover!