Veilige Steden project

jessica-da-rosa-wXJViXxHP44-unsplash

Eind juni 2020 overhandigde een Enschedese studente ruim 17.000 handtekeningen die zij had ingezameld met haar petitie tegen seksuele intimidatie in Enschede. Deze studente was zelf het slachtoffer van seksuele intimidatie en merkte dat meer van haar vriendinnen hiermee te maken hadden gehad. Het forse aantal handtekeningen die ze heeft ingezameld bevestigd dat dit inderdaad een probleem is binnen de gemeente Enschede. Ze stond niet alleen. Gek genoeg bleek uit een eerdere “quickscan” van de gemeente dat seksuele intimidatie geen probleem was binnen Enschede, net zoals in nagenoeg iedere andere stad van het land. Volgens de cijfers bestond seksuele intimidatie niet, maar dat betekent niet dat het er niet is. Dit heeft te maken met de lage meldingsbereidheid van slachtoffers.

De petitie was daarom het startschot voor een gemeente breed plan om seksuele (straat)intimidatie tegen te gaan door Enschede als stad aan te melden voor het landelijke programma Veilige Steden. Dit programma is specifiek gericht op de veiligheid van meisjes en vrouwen in de openbare ruimte. De gemeente heeft zelf besloten hier ook de LHBTI+ gemeenschap aan toe te voegen aangezien deze groep ook veel te maken krijgt met seksuele intimidatie en geweld in de openbare ruimte.

Inmiddels is dit project opgestart en hebben een aantal leden van het COC Twente-Achterhoek een adviserende rol op zich genomen binnen dit project. Dit betekent dat het COC inspraak heeft op de beleid- en besluitvoering van dit project en zo ook de belangen van de LHBTI+ gemeenschap waarborgt.

Tijdens onderzoek en gesprekken bleek dat seksuele intimidatie wordt genormaliseerd in de openbare ruimte: ‘het hoort er toch gewoon bij’. Deze norm wordt doorbroken doormiddel van een bewustwordingscampagne gericht op omstanders. Wanneer omstanders leren om de signalen van intimidatie te herkennen kunnen zij daarop reageren. Uit onderzoek blijkt dat dit beter werkt dan campagnes specifiek gericht op slachtoffers of daders. Speciaal voor het Veilige Steden project wordt daarom de ‘Ben je oké’ campagne van Rutgers aangepast aan de wensen van de Gemeente Enschede.

Aan het einde van de zomer zal de eerste kick-off zijn, rond de introductieweken van de stad. De campagne zal frequent terugkeren en er wordt ook een aanvullend aanbod (lesmateriaal) voor scholen ontwikkeld.