Jongeren en onderwijs


Hoewel we kunnen spreken van een relatief tolerante samenleving geldt nog altijd de heteronorm en wordt er van uitgegaan dat iedereen duidelijk man of vrouw is. Het gendernormatieve stempel wordt vaak al bij de geboorte gebruikt met de keus voor blauw of roze muisjes en daarna komende de stereotypen doorlopend terug in kleding, speelgoed, spelletjes, rollen e.d.. De heteronorm wordt er vanaf de basisschool bovenop gelegd.

Lhbt+ jongeren staan voor de uitdaging zich aan deze starre normen te ontworstelen. Daarbij wil het COC graag een steunpunt zijn. We bieden deze jongeren onder meer de mogelijkheid elkaar te ontmoeten tijdens de Jong&Out bijeenkomsten (t/m 18 jaar) in Enschede. Jongeren, die hun gevoelens en ervaringen met leeftijdgenoten delen, blijken minder last te hebben van het ‘anders zijn’. Jongeren kunnen ook individueel met een ervaringsdeskundige in gesprek gaan. Om de acceptatie op scholen te bevorderen worden voorlichtingen aan leerlingen gegeven, maar worden ook docenten ondersteund in hun belangrijke bijdrage aan een veilig klimaat op scholen. Het accent van de COC activiteiten ligt nu op middelbare scholen, maar we zouden ook graag aandacht voor diversiteit zien in het basisonderwijs, bij beroepsopleidingen en in het wetenschappelijk onderwijs. Het COC bevordert de oprichting en groei van GSA’s. In deze Gender and Sexuality Alliances werken leerlingen met diverse seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en genderexpressies samen aan een veilige school voor iedereen.

    * Bij het gebruik van de formulier gaat u akkoord met onze privacy verklaring.